Sint-Eduardus school Schoten

Kleuterschool campus Marialei

Op zoek naar een kleuter- of lagere school Schoten?  Vanaf 2,5 jaar start uw kind zijn schoolcarrière in de kleuterschool.  In onze kleuterschool zijn er 8 klassen, elk met hun eigen kleur en dier.  Vlinder, giraf, beer, schaap, inktvis, dolfijn en kikker. Wij hebben drie klassen 2,5-3 jarigen en 4 klassen 4-5 jarigen. De instapklas wordt later tijdens het schooljaar opgestart en geeft geborgenheid en rust aan de 2,5 jarige kleuters die tijdens het lopende schooljaar opstarten.

In onze kleuterschool vinden wij het belangrijk dat kleuters van elkaar kunnen leren en dat iedereen zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Hiervoor wordt er klasdoorbrekend gewerkt waarbij ook de gang mee als speel- en werkruimte wordt ingeschakeld. In de polyvalente ruimte Cocon wordt er heel wat over de klassen heen samengewerkt.

Onze kleuters gaan ontdekken en experimenteren, samen leren en samen  spelen, met aandacht voor het ontwikkelen van hun socio-emotionele vaardigheden. Ze worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan en initiatief te nemen. Hun zelfstandigheid wordt uitermate gestimuleerd met een goede voorbereiding op de stap naar de lagere school.

Lagere school campus Marialei

Onze lagere school campus Marialei bestaat uit 6 klassen.  Deze klassen vormen 3 teams.  Eerste, tweede en derde leerjaar.  Een team wordt geleid door een groep leerkrachten die met uw kind gedurende het schooljaar op zijn of haar niveau op pad gaat.  Differentiatie is hier het toverwoord.  Ieder kind krijgt met zijn of haar talent de kans om zich te ontplooien. Het welbevinden van elk kind staat dan ook centraal. 

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen. Naast het leren van heel wat cognitieve zaken, worden er bij onze leerlingen ook  vele vaardigheden aangeleerd.  Fietsen en zwemmen krijgen dan ook veel aandacht op onze school.   

Ook buiten het schoolgebouw ontdekken wij de omgeving en leren we op verplaatsing.  Bij elk team staan dan ook heel wat leerrijke uitstappen op de agenda. 

Verder vinden wij het zeer belangrijk om aandacht te hebben voor verkeer, milieu en beweging!

Lagere school campus AVD

Onze lagere school campus AvD bestaat uit 6 klassen.  Deze klassen vormen 3 teams.  Het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  Een team wordt geleid door een groep leerkrachten die met uw kind gedurende het schooljaar op zijn of haar niveau op pad gaat.  Differentiatie is hier het toverwoord.  Ieder kind krijgt met zijn of haar talent de kans om zich te ontplooien. Het welbevinden van elk kind staat dan ook centraal.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen waarbij het gebruik van ICT middelen zeker zijn plaats kent.  Naast het leren van heel wat cognitieve zaken, worden er bij onze leerlingen ook  vele vaardigheden aangeleerd.  Fietsen en zwemmen krijgen dan ook veel aandacht op onze school.

Ook buiten het schoolgebouw ontdekken wij de omgeving en leren op verplaatsing.  Bij elk team staan dan ook heel wat leerrijke uitstappen op de agenda.

Bij de start of op het einde van het schooljaar wordt er in elk leerjaar afgesloten met een meerdaagse uitstap: Boerderijklassen, Heuvelklassen en Zeeklassen.  Onvergetelijke momenten die bijdragen tot de socio-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van onze kinderen.

Verder vinden wij het zeer belangrijk om aandacht te hebben voor verkeer, milieu en beweging!

Secundair onderwijs

Het Sint-Eduardusinstituut is gelegen in Merksem, nabij onze campus in de Broeder-Frederikstraat. 

Sint-Eduardus EDU zet sport en wetenschappen centraal en biedt een sterke basis voor hogere opleidingen.

EDU zorgt voor de nodige duidelijkheid en structuur. Discipline zien we als middel om samen de levenssfeer te optimaliseren. Daarnaast werkt het persoonlijk­heidsvormend en biedt het de leerlingen houvast tijdens hun leertraject. Dit bevordert de groei naar zelfstandigheid zodat onze leerlingen ook later hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

We streven op Sint-Eduardus naar een positieve teamspirit. Samen zorgen we voor een sterke verbondenheid tussen leerlingen, personeel en ouders. We coachen onze leerlingen om hun sterktes te ontdekken en deze in te zetten in teamverband. Vertrouwen in elkaar en respect voor ieders eigenheid spelen hierbij een cruciale rol.

Als school van de Broeders van Liefde gaan we warm en zorgzaam om met iedereen. Op basis van christelijk geïnspireerde waarden helpen we onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Naast onze basiszorg voor alle leerlingen door een geëngageerd lerarenkorps, in het bijzonder de klasteams, hebben we aandacht voor extra uitdagingen of specifieke noden.

Op Sint-Eduardus werken wij grensverleggend. Wij bieden kwalitatief onderwijs zodat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf uit te dagen en hun talenten te ontplooien. Zo laten we hen proeven van sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervaringen waardoor hun blik op de wereld verruimt.

middelbaar.eduardus.be

Uw kind inschrijven in school Schoten

Voor aanmelden en inschrijven voor onze afdelingen in Schoten verloopt dit via een digitaal aanmeldingssysteem. Kinderen moeten worden aangemeld via een digitaal aanmeldingssysteem.

school schoten

Het oudercomité

In onze school bestaat er een actief en dynamisch oudercomité. Het steunt de initiatieven van de school of organiseert zelf allerlei vormende of andere activiteiten. Ze werkt nauw samen met de directie en de leerkrachten van de school.

Het oudercomité van Schoten zorgt voor een financiële ondersteuning van schoolinitiatieven die er toe bijdragen om het voor de kinderen aangenaam te maken op onze school.   De komende jaren zal er dan ook intensief ingezet worden op de vernieuwing en vergroening van onze speelplaatsen.

Ook foto’s van voorbije activiteiten kunnen op de facebookpagina bekeken worden.

Wil jij graag helpen in het oudercomité? Geef ons een seintje.  Tot binnenkort!