loks
sint-eduardus

loks laat je groeien

… op Sint-Eduardus Basisschool

Een open blik gaat hand in hand met een veranderende wereld.

Zelfredzaamheid gaat hand in hand met een brede ontwikkeling.

Goede zorg gaat hand in hand met betrokkenheid.

Een gedeelde visie gaat hand in hand met respect voor de eigen schoolcultuur.

Levenslang leren

Vanuit het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde leren we kinderen respectvol omgaan met zichzelf, anderen, met materialen, het milieu en onze multiculturele samenleving.

We zetten in op levenslang leren in een steeds veranderende maatschappij.

Ontwikkelingsgericht groeien

We dagen kinderen uit om op eigen tempo te groeien in zelfredzaamheid, waarbij het welbevinden belangrijk is.

We kiezen voor onderwijs waar kwaliteitsvolle én innovatieve werkvormen de cultuur- en persoonsgebonden talenten van elk kind ontwikkelen. Daarom is blijvende professionalisering en ondersteuning van alle teamleden heel belangrijk.

Kansen geven

Elk kind verdient gelijke onderwijskansen. Hierbij vertrekken we vanuit ieders kwaliteiten. We streven naar de best haalbare groeimogelijkheden voor iedereen.

We focussen zowel op preventieve, remediërende als verdiepende zorg. Het zorgcontinuüm vormt onze leidraad in dit ganse proces. We zetten op onze school sterk in op “gedeelde verantwoordelijkheid” via overleg. Het team heeft samen met de ouders, oog voor het welbevinden en het leerproces van onze kinderen.

Samen leven

Leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en externe partners willen samen een school zijn die deel uitmaakt van de buurt. Sint-Eduardus bestaat uit drie campussen die samen één geheel vormen waar iedereen zich goed voelt.

Ieder team bewaart zijn eigen schoolcultuur, maar bewaakt de gemeenschappelijke visie van de school. Er is een wisselwerking tussen de verschillende teams zodat troeven ingezet kunnen worden ten voordele van Sint-Eduardus in zijn geheel.