Kleuterschool Sint-Eduardus Merksem

Jongste kleuters 2,5 – 3 jaar

Sint-Eduardus kleuterschool Merksem is een school waar kinderen nog echt kleuter mogen zijn.  Denkt u nog terug aan uw kleutertijd?

Bij onze leeftijdsgroep startte deze mooie periode.  Een periode van ontdekken, experimenteren, samen zijn en samen leren spelen …

Een mooie tijd waar alles nieuw is en je met warmte en liefde omringd wordt om veilig te groeien.

In september start onze kleuterschool Merksem met twee klassen 3-jarigen en 1 klas 2,5-jarigen.  Na de kerstvakantie starten wij terug een tweede klas 2,5 jarigen op.  Zo kunnen deze allerkleinsten rustig op hun tempo opstarten. 

Wij bieden onze kleuters een veilige en geborgen sfeer.  Samen gaan wij op ontdekking naar wat de wereld ons biedt, maar ook naar wat wij met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Ook stimuleren wij om zoveel mogelijk zelf dingen te kunnen doen: zelf de boekentas leegmaken en jas aandoen, andere kleuters helpen, zelf naar het toilet gaan, handen wassen, enzovoort.

Voor kleuters die nog nood hebben aan een rustmomentje, geven wij de kans om ’s middags even te gaan rusten in de slaapklas.

Welkom allemaal

1 KM, 2 KM, 3 KM, 4 KM

Olifant, Vlinder, Visjes, Eendjes

  

 • Eerste schooldag
 • Ontdekken en experimenteren
 • (Samen) leren spelen
 • Middagdutje doen

Oudste kleuters 4-jarigen

Bij onze vier jarige kleuters wordt er sterk ingezet op het spelend leren.  Hierbij wordt hun zelfstandigheid meer en meer uitgedaagd.

We gaan meer en meer creatief aan de slag en stimuleren onze kleuters om initiatief te nemen.

Elke kleuter krijgt kansen op zijn ontwikkelingsniveau.  Dit gebeurt dankzij een gedifferentieerd aanbod waarbij klasleerkracht en zorgleerkracht inspelen op de individuele noden en sterktes van iedere kleuter.

Iedere dag plezier maken

5 KM, 6 KM

Beer, Schaap

  

 • Zelfstandigheid
 • Knutselen en schilderen
 • Creatief aan de slag gaan
 • Initiatief nemen
 • Genieten van samen te spelen

Oudste kleuters 5-jarigen

Welkom in de derde kleuterklas!

Alles staat in kader om uw kleuter voor te bereiden op het eerste leerjaar op een speelse manier!

Wij zetten extra in op zelfstandigheid om zo de schoolrijpheid te stimuleren.

Doormiddel van hoekenwerk werken we samen aan het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Kleuters worden warm gemaakt om met letters en woorden te spelen om zo in het eerste leerjaar de eerste stapjes naar het lezen te vergemakkelijken en het inzicht in getallen te vergroten voor het rekenen.

Spelen is en blijft belangrijk voor kleuters want zo leren ze meer socio – en emotionele vaardigheden.

Een kind dat zich goed voelt, leert gemakkelijker.

We starten ook met watergewenning waar de kleuters zichzelf volledig leren aan- en uitkleden.

Als uitstap gaan we naar de Zoo van Antwerpen en leren we uitgebreid over de dieren.

De kikkerklas en de dolfijnenklas dagen de kleuters individueel uit om het beste uit zichzelf naar boven te halen door differentiatie en te kijken naar de noden en behoeften van elk kind.

Spelenderwijs leren

7 KM, 8 KM

Dolfijn, Kikker

 

 • Schoolrijpheid stimuleren
 • Voorbereidend lezen, schrijven en rekenen
 • Socio-emotionele vaardigheden ontwikkelen
 • Watergewenning
 • Zelfstandig aan- en uitkleden
 • Uitstap naar de Zoo van Antwerpen

Aanmelden en inschrijven kleuterschool Merksem

Voor aanmelden en inschrijven voor Sint-Eduardus kleuterschool Merksem dienen de richtlijnen van het centraal aanmeldingsgregister gevolgd te worden.

Kinderen moeten worden aangemeld via een digitaal aanmeldingssysteem.

kleuterschool merksem
kleuterschool merksem
kleuterschool merksem