Sint-Eduardus Basisschool Merksem

Kleuterschool Merksem

Vanaf 2,5 jaar start uw kind zijn schoolcarrière in de kleuterschool.  In onze kleuterschool Merksem zijn er 8 klassen, elk met hun eigen kleur en dier.  Olifant, vlinder, visjes, eendjes, beer, schaap en dolfijn. Wij hebben drie klassen 2,5-3 jarigen, twee klassen 4 jarigen en twee klassen 5 jarigen.  De instapklas wordt later op het schooljaar opgestart en geeft geborgenheid aan de 2,5 jarige kleuters die tijdens het lopende schooljaar opstarten.

In onze kleuterschool vinden wij het belangrijk dat kleuters van elkaar kunnen leren en dat iedereen zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.  Hiervoor wordt er klas doorbrekend gewerkt waarbij ook de gang mee als speel- en werkruimte wordt ingeschakeld.

Onze kleuters gaan ontdekken en experimenteren, samen leren spelen, met oog voor het ontwikkelen van hun socio-emotionele vaardigheden.  Ze worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan en initiatief te nemen.  Hun zelfstandigheid wordt uitermate gestimuleerd met een goede voorbereiding op de stap naar de lagere school.

Lagere school Merksem

Onze lagere school Merksem bestaat uit 13 klassen.  Deze klassen vormen 6 teams.  Eerste leerjaar, tweede leerjaar, derde leerjaar, vierde leerjaar, vijfde leerjaar en zesde leerjaar.  Een team wordt geleid door een groep leerkrachten die met uw kind gedurende het schooljaar op zijn of haar niveau op pad gaat.  Differentiatie is hier het toverwoord.  Ieder kind krijgt met zijn of haar talent de kans om zich te ontplooien. Het welbevinden van elk kind staat dan ook centraal.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen waarbij het gebruik van ICT middelen zeker zijn plaats kent.  Naast het leren van heel wat cognitieve zaken, worden er bij onze leerlingen ook  vele vaardigheden aangeleerd.  Fietsen en zwemmen krijgen dan ook veel aandacht op onze school.

Ook buiten het schoolgebouw ontdekken wij de omgeving en leren op verplaatsing.  Bij elk team staan dan ook heel wat leerrijke uitstappen op de agenda. Bij de start of op het einde van het schooljaar wordt er in elk jaar afgesloten met een meerdaagse uitstap: Natuurklassen, Bosklassen, Heuvelklassen en Zeeklassen.  Onvergetelijke momenten die bijdragen tot de socio-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van onze kinderen.

Verder vinden wij het zeer belangrijk om aandacht te hebben voor verkeer, milieu en beweging!

 

Secundair onderwijs

Het Sint-Eduardusinstituut is gelegen op hetzelfde terrein als onze basisschool.

Sint-Eduardus EDU zet sport en wetenschappen centraal en biedt een sterke basis voor hogere opleidingen.  

EDU zorgt voor de nodige duidelijkheid en structuur. Discipline zien we als middel om samen de levenssfeer te optimaliseren. Daarnaast werkt het persoonlijk­heidsvormend en biedt het de leerlingen houvast tijdens hun leertraject. Dit bevordert de groei naar zelfstandigheid zodat onze leerlingen ook later hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

We streven op Sint-Eduardus naar een positieve teamspirit. Samen zorgen we voor een sterke verbondenheid tussen leerlingen, personeel en ouders. We coachen onze leerlingen om hun sterktes te ontdekken en deze in te zetten in teamverband. Vertrouwen in elkaar en respect voor ieders eigenheid spelen hierbij een cruciale rol.

Als school van de Broeders van Liefde gaan we warm en zorgzaam om met iedereen. Op basis van christelijk geïnspireerde waarden helpen we onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Naast onze basiszorg voor alle leerlingen door een geëngageerd lerarenkorps, in het bijzonder de klasteams, hebben we aandacht voor extra uitdagingen of specifieke noden.

Op Sint-Eduardus werken wij grensverleggend. Wij bieden kwalitatief onderwijs zodat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf uit te dagen en hun talenten te ontplooien. Zo laten we hen proeven van sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervaringen waardoor hun blik op de wereld verruimt.

Bekijk ons aanbod secundair onderwijs op middelbaar.eduardus.be

Uw kind inschrijven te Merksem

Voor aanmelden en inschrijven voor onze afdeling in Merksem dienen de richtlijnen van het centraal aanmeldingsgregister gevolgd te worden. Kinderen moeten worden aangemeld via een digitaal aanmeldingssysteem.

school merksem