Informatie

Belangrijke data

Via de knop hiernaast krijg je een heel overzicht van elke belangrijke datum voor het schooljaar 2022-2023.  Ouderavond, heuvelklassen, vakanties, infoavond, … alles staat netjes opgelijst.  Zet deze data alvast in uw agenda.

Hieronder vindt u een maandkalender, waarin wij dieper ingaan op de belangrijke momenten voor die maand.  Dit zijn niet alleen de vrije dagen, maar alle activiteiten komen hier aan bod (zwemmen, sportdag, uitstappen, …).

Jaaroverzicht

Een duidelijk overzicht van alle belangrijke data van dit schooljaar.

Maandkalenders

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Nieuwsbrieven Merksem

Nieuwsbrief mei>

Nieuwsbrieven Schoten

Nieuwsbrief mei>

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de ouders, de personeelsleden en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De leden van deze raad worden om de vier jaar verkozen. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Vertegenwoordigers van de ouders:
Richard Amoako – Pieter De Bock – Stefaan Van Hove

Vertegenwoordigers van de leerkrachten:
Bart Baplu – Geert Van Staeyen – Gert Van den bergh (secretaris)

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
Geneviève Vanneste (voorzitter) – Paul Hoppenbrouwers – Leo Van Loon

VLCB De Wissel Antwerpen

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.

Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen, verpleegkundigen en intercultureel bemiddelaars werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op hen beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.
U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken.
Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Adres:

VLCB De Wissel Antwerpen, campus Noord Merksem
Gagelveldenstraat  54
2170  Merksem

Tel.: 03 640 38 90

www.vclbdewisselantwerpen.be