Lagere school Sint-Eduardus Merksem

1ste leerjaar

De overstap van de kleuterklas naar de Sint-Eduardus lagere school Merksem verloopt op een zachte manier. Spelenderwijs maken de kinderen in het eerste leerjaar kennis met hun eerste letters en cijfers. Wekelijks organiseren wij enkele keren een hoekenwerk, waarbij onze leerlingen doorschuiven tussen verschillende activiteiten. Bij de juf ontdekken ze nieuwe leerstof en in andere hoeken kunnen ze zelfstandig aan een taak werken of spelen. De link met de werking in de kleuterklas is hierbij duidelijk aanwezig.

Wij leren lezen, schrijven en rekenen. Voor wereldoriëntatie werken wij vaak met projecten (dieren, verkeer, tanden, …). Gedurende enkele weken ontdekken wij dan alles rond dit thema en maken we ook knutselwerken om tentoon te stellen in de gangen van onze school. In het eerste leerjaar zijn er drie klassen, zodat wij in kleinere groepen kunnen werken, wat heel aangenaam is, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Op het einde van een project, organiseren we meestal een ‘open deurtje’, waarbij de deuren tussen de drie klassen worden open gezet en er tal van activiteiten zijn die de kinderen vrij mogen uitvoeren in alle klassen.

Op het einde van het schooljaar, trekken wij erop uit met de eerste graad. Wij gaan op ontdekking in het bos, bouwen kampen en leren over de natuur, vandaar de naam ‘natuurklassen’. Eén nachtje weg is voor deze kleintjes een leuke uitdaging en zorgt voor fantastische herinneringen. Ook onze jaarlijkse uitstap naar de Zoo van Antwerpen is telkens onvergetelijk.

Welkom in team 1

1 A, 1 B, 1C

 • Leren lezen en schrijven
 • Avontuur
 • Differentiatie
 • Hoekenwerk
 • Speels
 • Kijkdag
 • Fantasie
 • Natuurklassen

 

2e leerjaar

In het tweede leerjaar bouwen wij verder op de leerstof van het eerste leerjaar.  Veel herhaling maar ook dat stapje verder!  Wij leren werken met de getallen tot 100, maken kennis met bepaalde spellingsregels, leren hoofdletters schrijven en vinden lezen zeer belangrijk!

Wij spelen, leren en werken op verschillende manieren. Partnerwerk, hoekenwerk en doebord komen wekelijks aan bod. Bij het doebord maken de leerlingen zelf bepaalde keuzes waarbij leerstof extra wordt ingeoefend of nieuwe leerstof wordt aangebracht op maat van de kinderen.  In team 2 zal je de zelfstandigheid van de kinderen zien groeien!

Afsluiten doen we met de niet te missen Natuurklassen! 

Welkom in team 2

2 A, 2 B

 

 • Maaltafel leren
 • Hoofdletters leren
 • Natuurklassen
 • Bezoek kinderboerderij

3e leerjaar

Lezen, knutselen, fietsen, zwemmen, schrijven, samenwerken, rekenen, bewegen, meten, zingen, vertellen, ontdekken, … het 3e leerjaar Sint-Eduardus lagere school Merksem heeft heel wat in petto.

Welkom in 3! Wij hebben al jullie talenten nodig! In de klas kunnen jullie actief in groepjes laten zien wat je al kan, wat je weet en hoe je vooruitgaat.

Ons hoogtepunt van het schooljaar beleven wij met onze fantastische, niet te missen, Bosklassen!  Jij gaat toch ook mee?

Welkom in Team 3

 3 A, 3 B

 

 • Boeken ontlenen in de bibliotheek
 • Leren cijferen
 • Spelen met taal
 • Bosklassen

4e leerjaar

Ook in het vierde leerjaar staat een tof team leerkrachten voor je klaar!

De leerlingen worden zelfstandiger en dat merken we ook tijdens de lessen. Ze werken met Ipads, zoeken op in woordenboeken, leren ICT-vaardigheden, …   Werken met doebord, groepswerk, teamteaching, komt allemaal veelvuldig aan bod in het vierde leerjaar.

Wij leren werken met grote getallen en ook de kommagetallen staan op het programma! Wij verkennen nog meer onze eigen buurt, hebben aandacht voor de actualiteit met Karrewiet en maken een grote reis door de tijd. Wij verkennen de eeuwen met thema dino’s, uitvindingen, onze aarde, het klimaat,….Wij zijn een sportieve school met vanaf het vierde leerjaar naast de gymlessen, fietstraining en zwemlessen, ook buitensport.

Welkom in Team 4

4 A, 4 B

  

 • Buitensport

 • Op verkenning in de buurt

 • Teamwork

 • Fietstrainingen in de schoolomgeving

 • Aandacht rond welbevinden

 • Bosklassen

5e leerjaar

In het vijfde leerjaar werken wij in één groep. Dit geeft ons de kans om met alle leerlingen van vijf samen te leren, samen te leven. Afhankelijk van hun niveau, tempo, interesse worden de leerlingen regelmatig in wisselende, kleinere groepen verdeeld. Zo kunnen wij de leerlingen meer kansen geven om te leren en te ontdekken op ieder zijn/haar maat.

In het vijfde leerjaar Sint-Eduardus lagere school Merksem wordt de voorbereiding naar het secundair gestart.  Technieken om lessen te studeren worden aangebracht en uitgeprobeerd.  Taken en lesvoorbereidingen leren plannen, lukt met vallen en opstaan.  Een stevige uitbreiding van de leerstof wiskunde, maar vooral het aanleren van een nieuwe taal Frans zijn grote uitdagingen in het vijfde leerjaar!  

De Heuvelklassen zijn steeds 4 onvergetelijke dagen van plezier, samenwerken, leren, zelfstandig worden, sociale vaardigheden.  Stilstaan bij de waanzin van Wereld Oorlog I.

Welkom in Team 5

5 A, 5 B

  

 • Eén groep 
 • Frans
 • Mediawijs 
 • Fietsvaardig 
 • Leren leren
 • Heuvelklassen

6e leerjaar

In het zesde leerjaar maken de leerlingen zich volledig klaar voor een nieuwe stap: het secundair onderwijs! Samen met de kinderen ontdekken wij hun interesses en talenten.  Wij verkennen samen de mogelijkheden die in het secundair bestaan.  Op deze manier willen wij u en uw kind ondersteunen in het maken van deze belangrijke beslissing.

Wij organiseren vaak een hoekenwerk en doebord, werken nog meer aan zelfstandigheid, ‘leren leren’ en planning. Wij verfijnen onze Franse kennis, herhalen veel van wat we allemaal geleerd hebben in de vorige schooljaren en hier en daar komt er nog wat nieuw bij, zoals bijvoorbeeld het wiskundig symbool π.  

Wij zijn de oudsten van de Sint-Eduardus lagere school Merksem en helpen graag een handje mee! 

Wij sluiten dit laatste hoofdstuk van de basisschool af met fantastische zeeklassen en een mooi afscheidsfeest!  

Welkom in Team 6

6 A, 6 B

 

 • Op stap naar het middelbaar  
 • Leuke en leerrijke uitstappen  
 • Verantwoordelijk
 • Afscheidsfeest  
 • Zeeklassen  

Aanmelden en inschrijven lagere school Merksem

Voor aanmelden en inschrijven voor Sint-Eduardus lagere school Merksem dienen de richtlijnen van het centraal aanmeldingsgregister gevolgd te worden.

Kinderen moeten worden aangemeld via een digitaal aanmeldingssysteem.

lagere school merksem
lagere school merksem
lagere school merksem