Onze leerlingen van team 6 in campus Merksem hebben vorig schooljaar deelgenomen aan de studie ‘Jongeren en gezondheid’. Onze school ontving hiervoor een attest van deelname van minister Hilde Crevits.