Verplicht quarantaine na terugkeer buitenland

Sinds 30 december ‘20 besliste het overlegcomité dat reizigers die terugkeren uit rode zones uit het buitenland (bijna geheel Europa) strenger zullen worden opgevolgd. Dit heeft voor onze schoolwerking ook gevolgen.

Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone is verplicht om het PLF-formulier in te vullen en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine.

Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine.

Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen, moeten we leerlingen tijdens de quarantaineperiode weigeren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten. We vragen daarom met aandrang om uw kinderen NIET naar school te brengen als jullie uit een rode zone zijn teruggekeerd!

Leerlingen die toch naar school komen, zullen we moeten afzonderen in een aparte ruimte en moeten meteen worden opgehaald.

Gelieve de school te verwittigen in geval van quarantaine. We rekenen hierbij uiteraard op jullie gezond verstand en op jullie eerlijkheid.

Bij een betwisting zullen we vragen naar het PLF-formulier.

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts gisteren beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

Hierbij herhalen wij nog eens de belangrijke basisprincipes:

  • Handen regelmatig
  • Ontsmetten/reinigen
  • Afstand houden
  • Mondmasker dragen